Metoda Finlandeză

Una dintre principalele direcții ale abordării finlandeze în educație este crearea unui mediu pozitiv și sigur în care copiii să poată crește, să se dezvolte și să învețe.

Busy-Bee
Busy-Bee
busy_bee-oradea
busy_bee-oradea

Implementăm modelul Finlandez de educație

busy_bee-oradea
busy_bee-oradea

Maximizăm eficient bunăstarea și potențialul copiilor ca cetățeni în societate

Educația și îngrijirea timpurie a copiilor sunt bazate pe principiul că perioada copilăriei este fundamentală în dezvoltarea individului, contribuind semnificativ la formarea acestuia dincolo de simpla pregătire pentru etapele inițiale ale educației formale. Mai degrabă, aceasta reprezintă o oportunitate de a se concentra asupra dezvoltării holistice a copilului, acoperind nevoile sale sociale, emoționale, cognitive și fizice, care, împreună, formează temelia pentru învățarea pe tot parcursul vieții și pentru bunăstarea sa.

În cadrul acestei perspective, Finlanda oferă un exemplu inspirațional. În țara nordică, se pune accent pe importanța serviciilor de educație și îngrijire timpurie pentru copii și familiile acestora, întrucât cercetările au confirmat rolul crucial al copilăriei timpurii în dezvoltarea copilului.

Una dintre principalele direcții ale abordării finlandeze în educație este crearea unui mediu pozitiv și sigur în care copiii să poată crește, se dezvolte și să învețe. În plus, se încurajează participarea activă a copiilor în activități inițiate de ei înșiși, consolidând astfel încrederea în sine a fiecărui copil.

Valorile fundamentale ale curriculumului național finlandez pentru educația și îngrijirea timpurie a copiilor

Evoluția ca ființă umană

Educația și îngrijirea timpurie a copiilor se întemeiază pe un profund respect pentru viață, drepturile omului, dezvoltarea sustenabilă și demnitatea umană. Echipa Busy Bee manifestă un respect profund față de cunoștințe și abilități, pe care le demonstrează în interacțiunile lor cu ceilalți și cu mediul înconjurător.

Ei acționează ca modele pentru copii, oferind exemplul care îi ghidează în modul de a se comporta. Aceste exemple pozitive se bazează pe valorile lor fundamentale, pe care le discută deschis și cu copiii pe care îi îngrijesc. Ei adoptă o atitudine de intoleranță totală față de orice formă de discriminare, inclusiv bullying-ul, violența, excluderea și rasismul.

Copiii au dreptul de a-și exprima gândurile și opiniile și de a fi înțeleși în diferite moduri prin care pot comunica. Ei au dreptul la o educație de calitate și la feedback încurajator. De asemenea, copiii au dreptul la joc, la învățarea prin intermediul acestuia și la bucuria de a învăța.

Este esențial ca fiecare copil să beneficieze de libertatea necesară pentru a-și forma propria imagine de sine și identitate, ancorate în originile sale distinctive. Fiecare copil are dreptul de a experimenta sentimentul de apartenență și de a face parte dintr-un grup, precum și de a-și gestiona emoțiile și conflictele, de a explora, experimenta și învăța lucruri noi.

Drepturile copilului

În domeniul educației timpurii și îngrijirii copiilor, se promovează valorile democratice ale societății finlandeze, cum ar fi echitatea, egalitatea și diversitatea.

Copiii sunt încurajați să-și dezvolte abilitățile și să aibă libertatea de a lua decizii indiferent de genul lor, originea, background-ul cultural sau oricare alte caracteristici. Educatorii Busy Bee au rolul de a crea un mediu care să respecte diversitatea și să promoveze egalitatea pentru toți copiii.

Este esențial ca educatorii să recunoască și să respecte diversitatea și diferențele existente în cadrul familiilor și în stilurile de parenting.

Prin implicarea și aprecierea contribuției părinților și îngrijitorilor din diverse medii culturale și sociale, profesioniștii Busy Bee în educația timpurie îmbogățesc experiențele copiilor în cadrul societății. Astfel, o atitudine sinceră și respectuoasă față de familiile diverse, limbajele, culturile și tradițiile lor, viziunile asupra lumii și religiile lor este esențială pentru a asigura un parteneriat educațional pozitiv între educatori și familiile acestor copii.

Diversitatea în cadrul familiilor

Un mod de viață sănătos și sustenabil

Educatorii Busy Bee îndrumă copiii să trăiască în moduri care să promoveze sănătatea și bunăstarea lor holistice.

De asemenea, îi învață pe copii că sustenabilitatea ecologică este strâns legată de sustenabilitatea socială.

Aceasta ajută copiii să înțeleagă că numai printr-o abordare sustenabilă din punct de vedere ecologic putem asigura drepturile omului pentru toți oamenii.

Programează o vizită la Centrul Busy Bee